Home

Informatie voor cliënten

Uw behandelaar of het intaketeam heeft u een ontwikkelingsprofiel voorgesteld. In het kort wordt hier uitgelegd wat daarmee wordt bedoeld en wat u daarvan kunt verwachten.

Wat betekent het maken van het ontwikkelingsprofiel voor u?

Om het ontwikkelingsprofiel te kunnen maken wordt bij u een interview afgenomen. Voor dit interview zijn meestal 2 of 3 gesprekken van een uur nodig. Er worden u vragen gesteld over belangrijke zaken in uw leven zoals uw levenswijze, relaties, opleiding of werkzaamheden, andere contacten, hobby’s en belastende gebeurtenissen in de afgelopen 10 jaar. Aan de hand van deze vragen wordt u verzocht te vertellen hoe u zich in dergelijke situaties doorgaans gedraagt, hoe u reageert, wat u daarbij voelt en denkt, en hoe u belastende gebeurtenissen het hoofd probeert te bieden.

Welke informatie geeft het ontwikkelingsprofiel over u ?

Uit de antwoorden die u geeft, kunnen patronen worden afgeleid. Deze patronen worden weergegeven in een schema. Dit profiel laat zien hoe u zich heeft ontwikkeld op verschillende levensgebieden. Bijvoorbeeld in de wijze waarop u contact met anderen onderhoudt, in uw behoeften of in uw manier van reageren bij problemen.

Het ontwikkelingsprofiel is gebaseerd op de ontwikkelings- en levensfasepsychologie. Iedereen maakt in zijn leven een ontwikkeling door van baby tot volwassene, niet alleen in lichamelijk, maar ook in psychologisch opzicht. Bepaalde kinderlijke trekken of patronen blijven in ieder van ons aanwezig, ook tijdens het volwassen leven. Wanneer deze echter bovenmatig aanwezig blijven kunnen deze gedragspatronen uit de kindertijd belastend worden, omdat zij niet meer passen bij ons functioneren op volwassen leeftijd.

Het ontwikkelingsprofiel brengt uw volwassen patroon van functioneren en uw ‘kindpatronen’ in kaart, en ook de verhouding daartussen. Zo worden uw sterke kanten, maar ook uw kwetsbaarheden zichtbaar. Op basis van een dergelijke sterkte-zwakte-analyse kunt u samen met uw behandelaar afspreken aan welke thema’s u wilt werken en wat het doel van de behandeling wordt. Uw behandelaar en het behandelteam kunnen aan de hand van uw ontwikkelingsprofiel na enige tijd evalueren in hoeverre de doelen bereikt zijn.

Uit het ontwikkelingsprofiel kunt u niet afleiden waarom uw ontwikkeling op een bepaalde manier is verlopen of wat de oorzaken zijn van uw psychische klachten.

Van het ontwikkelingsprofiel wordt een schriftelijke verslag voor uw dossier gemaakt. Als u daar prijs op stelt krijgt u een exemplaar van dit schriftelijke verslag.