Home

Publicaties

R.E. Abraham (1990): Psycho-analytische persoonlijkheidsdiagnostiek. In: Diagnose in de psychiatrie, pp 23-40, Boerhaave Commissie, Leiden.

R.E. Abraham, (1993) The Developmental Profile: the psychodynamic diagnosis of personality.
Journal of Personality Disorders: 7, pp105-115.

R.E. Abraham (1995): Indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie, ontwikkelingsniveau gerelateerde persoonlijkheidsdiagnostiek. In R.E. Abraham, E. Gans en J.H. Glasbergen (redactie) (1995): Klinische psychotherapie, de stand van zaken, pp37-51. Boerhaave Commissie, Leiden.

R.E. Abraham (1995): Indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie, ontwikkelingsniveau gerelateerde persoonlijkheidsdiagnostiek. In R.E. Abraham, E. Gans en J.H. Glasbergen (redactie) (1995): Klinische psychotherapie, de stand van zaken, pp37-51. Boerhaave Commissie, Leiden.

R.E. Abraham (1997a). Het Ontwikkelingsprofiel, een psychodynamische diagnose van de persoonlijkheid. Van Gorcum, Assen.

R.E. Abraham (1997b). Het Ontwikkelingsprofiel, registratieprotocol. Van Gorcum, Assen.

Ingenhoven (1997): Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk van de klinische psychotherapie: van kernprobleem naar behandelproces. VWPG-Nieuwsbrief, decembernummer, pp. 13-21.

Ingenhoven (1998): Het Ontwikkelingsprofiel. In: RE Abraham (ed.) Persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen. Leiden, Boerhaave Commissie

T.J.M. Ingenhoven & R.E. Abraham (1998): Van Symbiose naar Verbondenheid. Het Ontwikkelingsprofiel in groepsdynamisch perspectief. Groepspsychotherapie, 32: 85-104

R.E. Abraham (1999). Persoonlijkheidsdiagnostiek voor integratieve psychotherapie: Het Ontwikkelingsprofiel. In:  W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collubien & G. Lietaer (redctie). Handboek Integratieve Psychotherapie. Utrecht, De Tijdstroom, IV 3.1-1 t/m 28

Ingenhoven T, R.E. Abraham & J. Hartman (2000): Persoonlijkheidsstoornissen. In: Handboek Milieutherapie. Edited by C. Janzing C, A van den Berg & F. Kruisdijk. Assen, van Gorcum

H.L. Van, T.J.M. Ingenhoven, I van Foeken, A. van ‘t Spijker, Ph. Spinhoven & R.E. Abraham (2000): The Developmental Profile: preliminary results on interrater reliability and construct validity. Journal of Personality Disorders,14: 360-365

T.J.M. Ingenhoven (2001): Mogelijkheden en beperkingen van (dag)klinische psychotherapie bij patiënten met symbiotische persoonlijkheidsproblematiek. In: R.E. Abraham & J. Graste. (eds.) Psychotherapie vanuit het deficitmodel. Assen, Van Gorcum

R.E. Abraham, H.L. Van, I van Foeken, T.J.M. Ingenhoven,  W. Tremonti, I. Pieper-de Vries, J de Groot, A van ’t Spijker & Ph. Spinhoven (2001): The Developmental Profile. Journal of Personality Disorders, 15: 457-473

 

Rexwinkel, J. Fransen, R. Abraham & W. Roelofsen (2001). Verslag van een met het Ontwikkelingsprofiel geïndiceerde en geëvalueerde psychoanalytische psychotherapie. Tijdschrift voor psychoanalyse, 7: 91-104.

 

Quin van Dam & Robert Abraham (2003). Indicatiestelling voor psychoanalyse en het ontwikkelingsprofiel. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 192-209.

Abraham, C. van Audenhove, L. van Dijk, T. Haans, W. Heuves, K. Korrelboom, H. Kuipers, R. Reul-Verlaan & R.J. Takens (2003). Een integrerende indicatiestelling voor psychotherapie. In: S. Colijn, H. Snijders & W. Trijsburg (redactie). Leerboek Integratieve Psychotherapie. Utrecht, De Tijdstroom.

R.E. Abraham & Q. van Dam (2004). The Developmental Profile: Its use in establishing indications for psychoanalytic treatment. Bulletin of the Menninger Clinic: Vol. 68, No. 2, pp. 115-136.

Boek

R.E. Abraham (redactie) (2005). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen

R.E. Abraham (2005). Het Ontwikkelingsprofiel, registratieprotocol. Van Gorcum, Assen

Theo Ingenhoven (2005). Het Ontwikkelingsprofiel ten behoeve van diagnostiek, een plaatsbepaling. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum 2005, pag 109-120.

Liesbeth Eurelings-Bontekoe, Wim Snellen & Ingeborg Pieper-de Vries (2005). Twee methoden van dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek: het ontwikkelingsprofiel en de theoriegestuurde profielinterpretatie van persoonlijkheidsvragenlijsten – een analyse van hun onderlinge verhouding. In: R.E. Abraham (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag.121-136.

Quin van Dam (2005). Indicatiestelling voor psychoanalyse en het ontwikkelingsprofiel. In: R.E. Abraham (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 137-150.

Joanneke Overeem-Seldenrijk & Paul van Noort (2005). Cognitieve therapie en persoonlijkheidsdiagnostiek middels het ontwikkelingsprofiel. In: R.E. Abraham (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 151-169.

Gijs van der Zalm (2005). Het ontwikkelingsprofiel als systemische informatiebron. In: R.E. Abraham (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 170-189.

Theo Ingenhoven &, Robert Abraham (2005). Het gebruik van het Ontwikkelingsprofiel binnen de klinische en dagklinische psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen. In R.E. Abraham, (redactie). In: R.E. Abraham (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 190-216.

Annemarieke van Breukelen, Annelies van de Wetering & Robert Abraham (2005). Het ontwikkelingsprofiel bij ouderen met persoonlijkheidsproblematiek. In R.E. Abraham, (redactie). In: R.E. Abraham (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 217- 226.

Erik van de Loo & Robert Abraham (2005). Coaching en consultatie: toepassingsmogelijkheden van het ontwikkelingsprofiel. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 229-240

Hjalmar van Marle & Robert Abraham (2005). Dynamisch persoonlijkheidsonderzoek in de forensische psychiatrie: het ontwikkelingsprofiel. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 241-252

Robert Abraham (2005). Supervisie bij inzichtgevende psychotherapie door tekstanalyse met behulp van het ontwikkelingsprofiel. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 253-263

Rien Van, Marike Polak, Robert Abraham, Joanneke Overeem-Seldenrijk & Annette van Keulen (2005). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het ontwikkelingsprofiel. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 267-274

Marike Polak & Joanneke Overeem-Seldenrijk (2005). Betrouwbaarheid en validiteit van niveaus van het ontwikkelingsprofiel. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 275-289

Robert Abraham, Irene de Jong, Ingeborg Pieper-de Vries, Liesbeth Eurelings-Bontekoe & Margot Verschuur (2005). Het ontwikkelingsprofiel en de DSM-IV-persoonlijkheidsstoornissen. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 290-300

Robert Abraham, Joanneke Overeem-Seldenrijk & Theo Ingenhoven (2005). De Ontwikkelingslijn van de cognities. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 301-310

Theo Ingenhoven, Hugo Duivenvoorden, Janneke Lim, Hanna Ipema & Wim Trijsburg (2005). Voorspelt het Ontwikkelingsprofiel het optreden van grensoverschrijdend gedrag in klinische psychotherapie?. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 311-327.

Adriaan van ’t Spijker, Wim Trijsburg, Rien Van, Robert Abraham, Hugo Duivenvoorden (2005). Het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren als voorspeller van psychische problemen: een onderzoek bij patiënten met longkanker of slokdarmkanker. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 328-336.

Marja Rexwinkel & Jolien Zevalkink (2005). Psychoanalytische psychotherapie en persoonlijkheidsverandering bij een cliënte met ernstige separatieproblematiek: effectevaluatie met behulp van het ontwikkelingsprofiel. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 337-354.

Ellen Willemsen, Josien van der Woude, André Huijsman & Robert Abraham (2005). De relatie tussen eetstoornissen en persoonlijkheid. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 355-373.

Rien Van, Carmen Palmer-Bouva, Liesbeth Eurelings-Bontekoe, Louise Abraham-Inpijn & Robert Abraham (2005). Het ontwikkelingsprofiel toegepast in de tandheelkundige situatie. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 374-378.

Annette van Keulen & Robert Abraham (2005). Spiritualiteit en persoonlijkheid. In R.E. Abraham, (redactie). Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Van Gorcum, Assen, pag 379-387.

H.L. Van, M. Hendriksen, R.A. Schoevers, J. Peen, R.A. Abraham & J. Dekker (2008). Predictive value of object relationships for therapeutic alliance and outcome in psychotherapy for depression: an exploratory study. Journal of Nervous and Mental Disease, 196(9): 655-662.

Theo Ingenhoven (2009). The role of psychodynamic assessment in diagnosis and treatment of personality disorders. Reliability and validity of the Developmental Profile. Thesis. Erasmus University Rotterdam. https://repub.eur.nl/pub/51516/

W.R. Scholte, B.G. Tiemens, R. Verheul, A. Meerman & G. Hutschemakers (2009). The reliability of the Developmental profile based on video rating. Bulletin of the Menninger Clinic, 73(3): 226-238

Polak, R.E. Abraham, H.L. Van & T. Ingenhoven (2010). Interrater reliability in imbalanced designs: a comment on Scholte et al. Bulletin of the Menninger Clinic, 74(3), 238-244

T.J.M. Ingenhoven & R.E. Abraham (2010). Making diagnosis more meaningful. The Developmental Profile: a psychodynamic assessment of personality. American Journal of Psychotherapy, 64, 215-238.

Polak, H.L. Van, J. Overeem-Seldenrijk, W.J. Heiser & R.E. Abraham (2010). The Developmental Profile: validation of a theory-driven instrument for personality assessment. Psychotherapy Research, 20(3): 259-272. https://doi.org/10.1080/10503300903352701

Theo J.M. Ingenhoven, Wim van den Brink, Jan Passchier & Hugo J. Duivenvoorden (2011). Treatment Disrupting Behaviors during Psychotherapy of Patients with Personality Disorders: The Predictive Power of Psychodynamic Personality Diagnosis. Journal of Psychiatric Practice, 17, 21-34.

Q.D. van Dam (2011). Afweer en weerstand. In: Dirkx, J., Hebbrecht, M., Mooij, A.W.M. & Vermote, R. Handboek psychodynamiek. (pp. 107-118).Utrecht: de Tijdstroom.

Q.D. van Dam (2011). Een impasse of uitweg? Inschatting van de psychosociale vermogens met het ontwikkelingsprofiel. Tijdschrift voor cliëntgerichte psychotherapie. 49; 307-319.

Theo J.M. Ingenhoven, Hugo J. Duivenvoorden, Jan Passchier & Wim van den Brink (2012). Treatment Duration and Premature Termination of Psychotherapy in Personality Disorders: Predictive Validity of the Developmental Profile assessing Psychodynamic Personality Diagnosis. Journal of Psychiatric Practice, 18, 172-186.

Q.D. van Dam (2012). Het profiel van de bekwame psychotherapeut. In: Dam, Q. D. van & Daenen. Bekwaam handelen. (pp. 65-81). Assen: Van Gorcum.

Q.D. van Dam (2017). Afweermechanismen. In: Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (red). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie. Uitgever: Diagnosis.

van Riel, T.J.M. Ingenhoven, Q. van Dam, M.G. Polak, M.G. Vollema, A.E. Willems, H. Berghuis & H. van Megen (2017). Borderline or Schizotypal? Differential Psychodynamic Assessment in Severe Personality Disorders. Journal of Psychiatric Practice, 23 (2), 101-113.

M.G. Polak, L. van Riel, T.J.M. Ingenhoven & H.L. Van (2018). The Developmental Profile Inventory: Constructing a Clinically Useful Self-Report for Levels of Psychodynamic Personality Functioning. Journal of Psychiatric Practice, 24 (4), 239-252.

van Riel, E. van den Berg, M.G. Polak, M. Geerts, J. Peen, T.J.M. Ingenhoven & J.J.M. Dekker (2020). Personality Functioning in Obesity and Binge Eating Disorder: Combining a Psychodynamic and Trait Perspective. Journal of Psychiatric Practice, 26 (6), 472-484.

van Riel, E. van den Berg, M.G. Polak, M. Geerts, J. Peen, T. Ingenhoven & J. Dekker (2023). Exploring effectiveness of CBT in obese patients with binge eating disorder: personality functioning is associated with clinically significant change. BMC Psychiatry, 23:136. DOI: 10.1186/s12888-023-04626-x