Home

Publicaties

R.E. Abraham (1990): Psycho-analytische persoonlijkheidsdiagnostiek.
In: Diagnose in de psychiatrie, pp 23-40, Boerhaave Commissie, Leiden.

R.E. Abraham, (1993) The Developmental Profile: the psychodynamic diagnosis of personality.
Journal of Personality Disorders: 7, pp105-115.

R.E. Abraham (1995): Indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie, ontwikkelingsniveau gerelateerde persoonlijkheidsdiagnostiek.
In R.E. Abraham, E. Gans en J.H. Glasbergen (redactie) (1995): Klinische psychotherapie, de stand van zaken, pp37-51. Boerhaave Commissie, Leiden.

R.E. Abraham (1995): Indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie, ontwikkelingsniveau gerelateerde persoonlijkheidsdiagnostiek.
In R.E. Abraham, E. Gans en J.H. Glasbergen (redactie) (1995): Klinische psychotherapie, de stand van zaken, pp37-51. Boerhaave Commissie, Leiden.

R.E. Abraham (1997b): Het Ontwikkelingsprofiel, registratieprotocol.
Van Gorcum, Assen.

T. Ingenhoven (1997): Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk van de klinische psychotherapie: van kernprobleem naar behandelproces.
VWPG-Nieuwsbrief, decembernummer, pp. 13-21.

Abraham, Robert, Dam, Quin van (2004). The Developmental Profile: Its use in establishing indications for psychoanalytic treatment.
Bulletin of the Menninger Clinic: Vol. 68, No. 2, pp. 115-136.

Dam, Quin van, Abraham, Robert (2003). Indicatiestelling voor psychoanalyse en het ontwikkelingsprofiel.
T.v.psychoanalyse, 192-209.

Dam, Q.D. van (2011). Afweer en weerstand.
In: Dirkx, J., Hebbrecht, M., Mooij, A.W.M. & Vermote, R. Handboek psychodynamiek. (pp. 107-118).Utrecht: de Tijdstroom.

Dam, Q.D. van (2011). Een impasse of uitweg? Inschatting van de psychosociale vermogens met het ontwikkelingsprofiel.
T. v. Cliëntgerichte psychotherapie. 49; 307-319.

Dam, Q.D. van (2012). Het profiel van de bekwame psychotherapeut.
In: Dam, Q. D. van & Daenen. Bekwaam handelen. (pp. 65-81). Assen: Van Gorcum.

Dam, Q.D. van (2017). Afweermechanismen.
In: Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (red). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie. Uitgever: Diagnosis.

L. van Riel, E. Van den Berg, M.G. Polak, M. Geerts, J. Peen, T.J.M. Ingenhoven & J.J.M. Dekker (2020). Personality Functioning in Obesity and Binge Eating Disorder: Combining a Psychodynamic and Trait. Perspective
Journal of Psychiatric Practice, 26 (6), 472-484.

M.G. Polak, L. van Riel, T.J.M. Ingenhoven & H.L. Van (2018). The Developmental Profile Inventory: Constructing a Clinically Useful Self-Report for Levels of Psychodynamic Personality Functioning.
Journal of Psychiatric Practice, 24 (4), 239-252.

L. van Riel, T.J.M. Ingenhoven, Q. van Dam, M.G. Polak, M.G. Vollema, A.E. Willems, H. Berghuis & H. van Megen (2017). Borderline or Schizotypal? Differential Psychodynamic Assessment in Severe Personality Disorders.
Journal of Psychiatric Practice, 23 (2), 101-113.