Home

De Stichting

Het doel van de stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en de toepassing van de psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek in het algemeen en het Ontwikkelingsprofiel in het bijzonder.

De Stichting wil hiermee het werk van Prof. Dr. R.E. Abraham (1937-2015), grondlegger van het Ontwikkelingsprofiel, voortzetten. Robert Abraham was psychiater, psychoanalyticus en psychoanalytisch psychotherapeut. Hij was emeritus hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Leiden met een speciale leerstoel op het gebied van de psychotherapie. Lange tijd was hij werkzaam op de Jelgersmakliniek in Oegstgeest. . In de afgelopen decennia heeft een hele generatie psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen kennis mogen maken met dit unieke referentiekader en deze manier van persoonlijkheidsdiagnostiek.

Wilt u informatie of overleggen of een onderzoeksproject hiervoor in aanmerking komt neem dan contact op met Dr. T. Ingenhoven: t.ingenhoven@tip.nl

Verzoeken om subsidie kunt u richten aan het bestuur van de stichting onderzoeksfonds ontwikkelingsprofiel: t.ingenhoven@tip.nl